13. jaanuar 1998 kell 22:00

Börsiuudised

- Krediidipank. Alates teisipäevast, 13. jaanuarist, on ASil Eesti Krediidipank õigus kasutada börsi kauplemissüsteemi börsitehingute teostamiseks. ASi Eesti Krediidipank maakler on Sulev Raudsepp (tel 6 40 50 41, 6 40 50 42).

- Eesti Näitused. Eesti Näituste ASi 1997. a realiseerimise netokäive oli 46,3 mln kr, mis ületab plaanitu 1,3 mln kr ehk 2,9% võrra. Realiseerimine kasvas võrreldes möödunud aastaga 48%. 1997. aasta puhaskasum on auditeerimata andmetel 13,1 mln kr, mis on 1996. aasta kasumist kaks korda suurem.

- Leks Kindlustus. Teisipäeval, 13. jaanuaril, sõlmisid kindlustusseltsid Leks Kindlustus ja ETAS Kindlustus notariaalselt kinnitatud kindlustusseltside ühinemislepingu, mille on heaks kiitnud ka Leks Kindlustuse ja ETAS Kindlustuse nõukogu. Kindlustusseltside ühinemine toimub aktsiakapitalide ühendamise teel. Ühendatav kindlustusselts jätkab tegutsemist Leks Kindlustuse ASi nime all. Pärast ühinemist on Leks Kindlustuse aktsiakapitali suurus 72 116 800 krooni, mis jaguneb 7 211 680 üht liiki nimeliseks aktsiaks nominaalväärtusega 10 krooni.

- Klementi, Baltika. Kommentaariks eile Eesti Päevalehes ilmunud artiklile Klementi ja Baltika võimaliku ühinemise kohta teatas Klementi juhatus börsile, et ettevõtte juhatus on teadlik ASi Klementi mõningate aktsionäride kohtumisest ASi Baltika esindajatega, kus muuhulgas on olnud juttu võimalikust koostööst, kuid ASi Klementi juhatus ei ole liitumisplaane arutanud. Baltika juhatuse esimees Meelis Milder ütles börsile saadetud teates, et ASi Klementi aktsionärid on teinud Baltikale mitteametliku ettepaneku osta ASi Klementi enamusaktsiad, kuid ainsatki otsust kõnesoleval teemal Baltika teinud ei ole.

Hetkel kuum