30. märts 1998 kell 22:00

Finest Hotel Groupi omanikering ikka selgusetu

FHG aktsiate tahtjaid on kokku kuus: neli ammust aktsionäri -- Soome firmad Saimaa Lines Oy, Oy Arctia ja SRV Teräsbetoni Oy ning Toomas Sildmäele kuuluv AS Silfin -- , lisaks veel RASi Tallinna Hotellid pankrotipesast 1996. a mais FHG aktsiad ostnud Briti Neitsisaarte firma Stock Development Ltd ning omakorda viimaselt 1997 novembris aktsiad ostnud Halford Holding Ltd, registreeritud Bahama saartel.

Segadus FHG aktsiatega sai alguse ühe tema aktsionäri, pankrotistunud RASi Tallinna Hotellid vara müügist. Mais 1996 müüsid Tallinna Hotellide pankrotihaldurid Andres Hallmägi ja Jüri Ploom 104 FHG aktsiat 5,1 mln krooni eest Stock Developmentile, mida esindab vandeadvokaat Leon Glikman. Tehingu vaidlustasid Soome firmadest osanikud, kes nõudsid, et tühistataks aktsiate müük Stock Developmentile ja tunnistataks nende eesõigust aktsiate ostule.

Tallinna linnakohus jättis Soome firmade hagi läinud aasta märtsis rahuldamata, viidates seejuures asjaolule, et pankrotivara müüki reguleerib pankrotiseadus ning äriseadus laieneb üksnes aktsiate vabatahtlikule võõrandamisele. Tallinna ringkonnakohus jättis detsembris 1997 linnakohtu otsuse küll nõusse, kuid tõdes samas, et äriseadustik on siiski kohaldatav ka pankrotivara hulka kuuluvate aktsiate müümisel. Riigikohus teeb otsuse teatavaks sel neljapäeval, s.o 2. aprillil.

Saimaa Lines, Arctia, SRV Teräsbetoni ja Silfin, kellele igaühele kuulub 49 FHG aktsiat (uue, äriregistrile esitatud põhikirja järgi küll 490 000 aktsiat), on kasutanud äriseadustikuga sätestatud ostueesõigust ning tasunud igaüks 26 lisaaktsia eest ühtekokku enam kui 5 mln krooni. Seega täpselt sama suure summa, millega Stock Development ostis 104 FHG aktsiat.

Pärast nimetatud viie miljoni krooni deponeerimist notari juures esitasid kõik neli Tallinna linnakohtule hagiavalduse, taotledes aktsiate ostutehingu kandmist aktsiaraamatusse.

Hagiga liitus ka Stock Development, kes nõuab juba äriregistrisse kantud omaaegse aktsiaostu veelkordset tunnustamist.

Oma hagiavalduse on esitanud ka Halford Holding, kes nõuab Stockiga sõlmitud aktsiate ostu-müügitehingu tunnustamist ja selle kandmist aktsiaraamatusse.

Seni pole kaasaktsionärid selgusele jõudnud, kes seisab tegelikult Stock Developmendi taga. FHG juhatuse esimees Toomas Sildmäe on seni ümber lükanud väited, justkui oleks tema Stocki tegelik omanik. Stock Developmenti ainus legaalne esindaja on vandeadvokaat Leon Glikman, kes kuulub ka FHG nõukokku. Ka pole teada, kelle oma on Bahamal registreeritud Halford Holding Ltd, kes ostis Stock Developmendile kuulunud FHG aktsiad üles 18 korda kallimalt kunagisest müügihinnast.

Halfordi esindab vaid vandeadvokaat Ain Alvin.

Hetkel kuum