9. november 1998 kell 22:00

Retransleerimist on juba proovitud

Tänavu mais lõpetas Sky Raadio Venemaa populaarse raadioprogrammi Europa Plus retransleerimise, sest see ei õigustanud end majanduslikult.

Paar nädalat hiljem sõlmis TV1 lepingu ORTga, et saada endise Kesktelevisiooni programmi retransleerimise ainuõigus Eestis ja sellega haarata 25% telereklaamituru mahust.

Mastaapsel ja esmapilgul väga perspektiivsel plaanil on mitu ohumomenti.

Kui raadioprogrammi ei suudetud kogu reklaamiaega välja müüa, mängiti vahele muusikat, kusjuures osaliselt kasutati ka Moskva reklaami. Televisiooni puhul paistab täitmata reklaamiaeg rohkem välja ning häirib osa vaatajaid.

Praegu on TV1-l õnnestunud realiseerida 20% 2000sekundilisest reklaamiajast päevas. Ülejäänud pausid täidetakse sotsiaal- või programmi enda reklaamiga või teabega, millisel telefoninumbril saab reklaami tellida. Olukorda raskendab see, et Venemaal on kombeks kasutada pikemaid reklaamipause kui Eestis.

«Kui publikut huvitab teise riigi programm, tahab ta kuulates-vaadates elada ka sealset elu,» toob reklaamibüroo SM-group direktor Juri Tshernikov välja ühe Europa Plusi ebaedu põhjuse. Kohalik reklaam lõhub tervikut.

Kuigi BMFi septembrikuu uuringu järgi selgub, et neljast Eesti reklaamiturul konkureerivast kommertskanalist vaatab ORTd üle 75% mitte-eestlasi, ei ole eraldi andmeid kaabelvõrkudes legaalselt retransleeritava ORT vaadatavuse kohta. Näiteks, alles hiljuti näitas STV mõlemat, nii TV1 retransleeritavat kui ka originaalset ORTd. Paljud kaabeltelevisioonifirmad levitasid seni omavoliliselt originaalset ORTd.

Tulemusena ei saa reklaamiandja teada, mitu kontakti siiski ühe sekundiga saavutatakse. Viimasest sõltub aga reklaami tagasiside ja ka hind.

Positiivseks näitajaks on, et muukeelne elanikkond kulutab päevas teleri vaatamisele rohkem aega kui eestlased.

Hetkel kuum