6. juuli 1999 kell 22:00

Kuidas on teie arvates õige müüa AS Tallinna Vesi?

Kui midagi tehakse kiirkorras, ei saa müügitulemus olla hea. Teiseks -- kes müüb oma ettevõtet, ei saa kunagi alla lasta tariife. Investorid eeldavad, et tariifipoliitika on stabiilne. Tallinn näitas, et see on ääretult ebastabiilne. Tallinn saab sellest tehingust kümneid miljoneid kahju. Loogiline on, et iga investor, kellega läbi on räägitud, tunneb olukorda. Nad kõik teavad, et ettevõtte kasumlikkus põhineb tariifidel. Nii kui muuta tariifipoliitikat, ettevõtte väärtus väheneb. Tallinn teeb kahte asja ühel ajal. Mis näitab seda, et tegemist on pehmelt öeldes mõttenõtrusega.

Otsus müüa on õige. Aga veel üks miinus. Kui linnavolikogu tahab kulutada Tallinna Vee müügist saadud raha muudele objektidele, siis ta teeb vea. Tähtis on samuti, kes on läbirääkija. Kui see on nõukogu, siis seal istuvad erinevate poliitiliste jõudude esindajad, kes üksteist kontrollivad. Kui on linnavaraamet, on tulemus küsitav.

Esialgses tekstis väljendatud tähtaeg, et 12. augustiks esitada volikogule pakkumise tulemused, oli asjatundmatult lühike. See, et volikogu võttis täna selle tähtaja maha, on õige. Tõenäoliselt saadakse sellega septembriks hakkama. Mulle tundub, et õige aeg on siis, kui kõik asjad on valmis.

Ei saa niimoodi olla, et pakkujate ring piirdub inimestega, kes on kunagi pöördunud Tallinna Vee nõukogu esimehe või ükskõik kelle poole. Selline formuleering lihtsalt haiseb, andke andeks! Sellest hetkest, kui asi välja kuulutatakse, on võimalused kõigil. See, et pakkumised avatakse vee-ettevõtetele ja avaldatakse ajakirjanduses, tähendab, seda, et kui maailmas on veel mõni vee-ettevõte, keda meie täna siin ei tunne, siis ka tema ilmub selle peale välja.

Minu arvates läks eelnõu kõigist neist parandustest ainult paremaks. Nüüd on ametnikele tükiks ajaks tööd.

Uus otsusevariant on kahtlemata parem. 12. august oli ebareaalne, nii kiiresti selliseid asju ei müüda, see oli selge.

Ma ei ole nende hulgas, kes ütlevad, et see müümise aeg oleks halvasti valitud. Kuivõrd see asi võtab kindlasti vähemalt 100 päeva, siis selle ajaga jõuab asjad korralikult ja läbimõeldult läbi viia. Müügist on räägitud kolm aastat ja tegelikult on ju teada, kes üldse Euroopast tulemas on. Nad on siin kõik mitu korda käinud. Rohkem viivitada oleks kahjulik. Siis oleks juba vaadatud, et ega müüjatest vist asja ei saa. On sellised jamad mehed. Asi tuleb ära teha.

Vee hinna alandamine samal ajal -- ma arvan, et asi ei ole nii traagiline. Ettevaatlikumaks ta võib-olla investoreid teeb, aga nad teavad väga hästi, mida nad ostavad. Nad ostavad turgu Ida-Euroopa põhjaosas. Ja nad teavad, et kahjumisse selline ettevõte ei jää. Tariifipoliitikas muutusi tuleb niikuinii, teha seda 2 kuud enne või hiljem, ma ei näe, et selles oleks probleemi.

Hetkel kuum