21 september 1999

Serveri kolm komponenti määravad põhiosa töökindlusest

Üks olulisemaid investeeringuid firma arvutisüsteemi on serveri ost. Serveri tööseisakutest saamata jäänud tulu on tihti suurem, kui firmajuhid seda tavaliselt ette kujutavad.

Enamasti pööratakse tähelepanu ainult serveri esialgsele hinnale, kuid jäetakse tähelepanuta administreerimiskulud, toetuskulud ning lõpptarbija kulud. Viimane on aga kõige olulisem faktor. Ostes sobimatu serveri, võib firma kaotus olla suur, sest serveri tööseisaku ajal on ka firma töötajad tegevuseta.

Kõige tähtsam, mida serveri ostmisel tuleb tähele panna, on serveri töö- ja veakindlus, võimsus ning laiendatavus. Töökindluse all peetakse silmas seda, kuivõrd vähe esineb serveris vigu. Veakindlus tähendab aga seda, kas server suudab tööd jätkata ka vea ilmnemisel. Kindlasti peab vältima võimsama personaalarvuti ostmist serveriks eelkõige selle vähese laiendatavuse ning madala stabiilsuse pärast.

Uuringufirma Gartner Group on uurinud veapõhjusi serverite töös. Kolme peamise probleemi likvideerimisel on võimalik vähendada serveri purunemise riski 86%. Kui osta paremad kõvakettad, toiteplokid ja ventilaatorid, saab vähendada põhiosa serveri rikkepõhjustest.

Üks laialdasemas kasutuses olev süsteem kõvaketaste puhul on RAID. RAID (redundant array of independent disks -- liiaga hulk sõltumatuid kettaid) suudab säilitada andmed ka ketta rivist väljalangemise korral, kuna samad andmed salvestatakse liiaga mitmesse kohta korraga. Soovitav on paigaldada serverisse kaks toiteplokki ning ventilaatorit. Kui üks läheb katki, võtab teine automaatselt töö üle.

Kui risk on vaja viia nullini, siis soovitatakse kasutusele võtta clusterid. Cluster tähendab kahte või enamat üksteisega ühendatud serverit, kus ükskõik millise vea puhul suudab üks server võtta automaatselt üle teise serveri töö, ilma et arvutivõrgu tegevus katkeks. Väga laialdast kasutamist on leidnud nn hot plug («kuumalt» ühendatavad ehk serveri töö ajal vahetatavad) kõvakettad, toiteplokid, ventilaatorid ning võrgukaardid. Nende suurim eelis on see, et vigase seadme saab vahetada uue vastu süsteemi vahepeal tööst maha võtmata.

Enamikus serverites on kasutusel tarkvara, mis hoiatab võimalike vigade eest enne nende teket. Sellise veateate põhjal vahetatakse element ennetavalt välja ka siis, kui seade pole veel rikki läinud. Lisaks serverile on tarkvara, mis võimaldab serverit hooldada üle Interneti. Tallinnast võib omada ülevaadet Hiiumaa serverist ning vajadusel seda kaugjuhtimise teel tööst maha võtta ja uuesti käivitada.

Autor: Ragnar Toompere

Hetkel kuum