Sulev Oll • 22. november 1999 kell 22:00

Valvesüsteem kardab aastavahetusel nulle

Aasta 2000 viga võib kõige tõenäolisemalt avalduda süsteemides, mis põhinevad kalendril ja kasutavad aasta märkimisel nelja numbri asemel vaid kaht viimast.

Aasta 2000 lähenedes võivad rahulikud olla lihtsate valvesüsteemide omanikud. Seadmel võib olla sada muud puudust, selle korrasolek ei sõltu aga aastanumbrist.

Ohus on need, kelle valvesüsteemi juhtpuldi ekraanil näidatakse aastaarvu kahe numbriga. Kui praegu ekraanil oleva number 99 asemele uusaastaööl nullid tulevad, võib seade olla 2000. aasta kalendrit kasutama hakanud, sama hästi aga ükskõik mis rezhiimil tööd jätkanud.

Loomulikult võib aasta 2000 kalendri puudumisel valvesüsteemi programmis asendada selle mõne varasema, kuu- ja nädalapäevade kokkulangevuselt sarnase aastaga. Paraku tekib siin raskusi sündmuste arhiiviga, eelkõige siis, kui selle vastu tuntakse huvi paar-kolm aastat hiljem.

Hoopis suurem kahju tekib aga siis, kui seade kasutab laupäevade-pühapäevade eristust. Siis võib hoone tööpäeval ootamatult valve alla minna, pühapäeval aga uksed lahti jätta.

Kellaaega kardavad ka analoog-adresseeritavad tulekahjusignalisatsiooni seadmed. Nende puhul võivad kella ja kalendri häired tekitada olukorra, kus ööks programmeeritud funktsioonid rakenduvad päeval ning seade peab tulekahju märgiks näiteks sigaretisuitsu. Vähetõenäoline, kuid seda ootamatum ja ohtlikum on tulekustutusseadmete rakendumine. Sellel puhul võivad ruumid täituda tuld summutava gaasiga.

Kellaajaga võivad olla seotud ka helindus-teadustussüsteemid. Midagi hullu peale paanika juhtuda ei tohiks, kui kellaajast valesti aru saanud süsteem tulekahjust teatab.

Valve-, tuletõrje- ja avariisignalisatsioone müüva firma Eltron juht Ülo Kala väidab, et suurim oht ähvardab läbipääsusüsteeme, sest need on kalendriga enim seotud.

«Läbipääsusüsteemi puhul ei maksaks uskuda mingeid aasta 2000 vea sertifikaate peale valmistajatehase oma,» soovitab Kala, «sest vea ilmnemisel võib tekkida suuri arusaamatusi või süsteem muutuda täiesti kasutamiskõlbmatuks.»

Süsteemi kontrollimist peab Kala lihtsaks. Selleks tuleb püüda programmeerida kellelegi kasutajaõigused aastasse 2000. Kui see ei õnnestu, jõuab asja veel parandada. Enamasti jätkub süsteemi veakindlaks muutmiseks tarkvara korrigeerimisest.

On vähetõenäoline, et ebatraditsioonilise aastanumbrivahetuse tõttu häiritud kellamehhanism seifi tööpäeval avamata jätab. Võimalik on see vaid paarkümmend aastat tagasi valmistatud ja humanitaarabina Eestisse saabunud seifi puhul.

Karl Schneider

Akropol A turundusjuht

Kindlasti tuleb leida ettevõte, kes paigaldas firmasse või elamusse signalisatsiooniseadmed, kellajalised lukusüsteemid, sissepääsusüsteemid jms, et pärida neilt aru süsteemi aasta 2000 vea kindluse suhtes. Samuti tuleb küsida ettevõtet või korterit valvava turvafirma käest nende valmiduse kohta.

Probleeme võib tekkida süsteemiga, millel on garantiiaeg lõppenud ja mille paigaldajat ei õnnestu leida. Sel juhul tuleks konsultatsiooni saamiseks pöörduda mõne suurema valveseadmete paigaldaja poole.

Teet Lind

Securitas Eesti ASi projektijuht

Oleme testinud kõiki süsteeme, mida me kasutame ja leidnud, et saabuv aastavahetus mingeid täiendavaid riske esile ei kutsu. Sama võime kinnitada video-, tuleohu- ja läbipääsukontrollisüsteemide kohta. Viimased vajasid kõige tõsisemat tähelepanu, kuna on otseselt seotud ajaarvestuse ja kalendriga.

Securitas Eesti AS on saanud kirjalikud kinnitused tarnitavate seadmete vastavuse kohta nii kontsernisisestelt tootjatelt kui koostööpartneritelt.

Andrus Jauk

ESS Grupi tehnikadirektor

Nii ESSi paigaldatud kui meie valvatavate objektide tehnilise valve süsteemid on sertifitseeritud, samuti juhtimiskeskustes kasutatav riist- ja tarkvara.

Problemaatilised sõlmed on välja vahetatud, reeglina aga probleem puudus, kuna süsteemid edastavad häireinfot reaalajas ning infot töödeldakse kaasaegse tarkvara abil. Soovi korral võib lasta turvasüsteeme katsetada tarnijal või hooldajal.

Hetkel kuum