ÄP fototoimetus • 30 november 1999

Eesti maine paraneb

Eesti on 2,2 punktiga nn enamalt jaolt vabade riikide grupis 22. kohal, jagades seda kohta koos T?ehhi, Soome, Saksamaa ja Bahama saartega. Samas edestab Eesti majandusvabaduselt teisi Skandinaavia suuremaid riike.

Eesti teenis suhteliselt madalad hinded vaid riigi finantskohustuste ja rahapoliitika osas, samas olid kaubandust ja välisinvesteeringuid puudutavad hinded kõrgeimad.

Heritage Foundation ja Wall Street Journal tõid Eesti puhul esile majandusedu tänu vabaturumajanduse poliitikale. Kõige enam paranes endistest idabloki riikidest avaldatud tabelis Ungari ja Armeenia majandusvabaduse hinne.

Eesti on koos T?ehhiga majandusvabaduse osas teistest endistest Ida-Euroopa riikidest kõvasti ees, kuigi ka nii 44. kohale tõusnud Läti (2,65 punkti) kui ka 61. kohal olev Leedu (2,90 punkti) on oma tulemust parandanud.

161 riiki hõlmavat 2000. aasta majandusvabaduse edetabelit juhib kuuendat aastat järjest Hongkong 1,3 punktiga. Järgnevad Singapur, Uus-Meremaa, Bahrein, Luksemburg, USA, Iirimaa, Austraalia, ?veits ja Suurbritannia.

Kõik esimese grupi riigid pälvisid keskmise hinde alla 2 punkti ehk tunnistati täiesti vabadeks riikideks.

Majandusvabaduse pingerea viimased ehk puuduva majandusvabadusega riigid on Iraak ja Põhja-Korea. Sellesse gruppi kuuluvad ka endised NSV Liidu riigid Tadzhikistan, Valgevene, Aserbaidzhaan, Turkmeenia, Usbekistan ning endise Jugoslaavia riik Bosnia-Hertsegoviina.

Autor: ÄP

Hetkel kuum