9. oktoober 2000 kell 22:00

Transpordifirmad aitasid ettevõtlusel kasu lõigata

Usaldusväärsemaid transporditeenuseid ja lisaväärtust pakkuvaid logistikateenuseid välja arendades on transpordimajandus kaasa aidanud muudatuste toimumisele, mida suunas tarneahela juhtimine.

Transport moodustas otsejaotuse ja ristladustamise kontseptsioonide selgroo ning võimaldas Euroopa ettevõtlusel vähendada laovarusid. Lisaks hakati transporditööstuses 1980. aastatel intensiivselt investeerima kommunikatsiooni- ja planeerimissüsteemide parendamisse, transpordiüksuste ühtlustamisse, juhtimistasandite vähendamisse, büroofunktsioonide automatiseerimisse ja IT-süsteemidesse, mis tõi kaasa tootlikkuse ja töö efektiivsuse püsiva kasvu.

Ka toimuv transpordimajanduse konsolideerumine viimase kümne aasta jooksul on suuremate transpordiettevõtete, liitude ja koostöövõrkude kujunemise kaudu suurendanud transpordi efektiivsust.

Oluliselt on muutunud transpordifirmade roll. 1970-ndatel domineerisid transpordimajanduses väikesed või keskmise suurusega veofirmad, mis täitsid klassikalist nn vahendajarolli. See on täielikult muutunud. Tänaseks on vähenenud nii väikeste ja keskmise suurusega firmade arv kui ka tähtsus. Selle asemel on esile kerkinud uut tüüpi transpordifirmad, millest osa on otseselt pühendunud tööle ettevõtete tarneahelates.

Transpordimajanduse niisuguse aktiivse panuseta ei oleks Euroopa ettevõtlusel suuremast tähelepanust tarneahela juhtimisele kasu olnud.

Nõudluse muutumine tähendas ka seda, et transpordimahtude kasv jaotus ebaühtlaselt. Ajavahemikus 1970?1997 kasvas teiste transpordivahenditega võrreldes märkimisväärselt maanteevedude tähtsus. 1997. aastaks oli maanteetranspordi osakaal kogu Euroopa transpordimahust tonnides mõõdetuna 80 protsenti.

Seda rõhutasid ka uuringu käigus läbiviidud intervjuud, kuna 78 firmadest kinnitas, et maanteetransport on nende jaoks kõige olulisem transpordiliik.

Osa küsitletud firmadest kasutab ka raudteed, kuid ainult kindlates transpordikoridorides ja mitte põhilise võimalusena võrreldes maanteetranspordiga.

Tarneahela juhtimine vallandas transpordibuumi

Hetkel kuum