Peeter Raidla • 12. detsember 2003 kell 11:36

Omavoliline puurkaevude rajamine tõi trahvi

Keskkonnainspektsioon trahvis 25 000 krooniga ettevõtet, kes oli Pärnumaal Häädemeeste vallas rajanud omavoliliselt viis puurkaevu.

Ettevõttel puudusid selleks vajalikud load ning ka kooskõlastust Pärnumaa keskkonnateenistusega.

Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra järgi tuleb puurkaevu rajamisel projekt kinnitada kohalikus omavalitsuses ja taotleda ehitusluba. Lisaks tuleb taotleda Eesti Geoloogiakeskusest puurkaevu puurimisluba.Pärnumaa keskkonnateenistus ei nõustunud kaevude rajamiseks taotlust kooskõlastama, sest veespetsialist pidas vajalikuks kaevude sobivuse hindamiseks aktsiaseltsilt täiendavaid andmeid pärida. Aktsiaselts asus lube taotlemata ja keskkonnateenistuse vastust ära ootamata puurkaeve rajama.

Hetkel kuum