Gea Velthut-Sokka • 11. oktoober 2004 kell 9:00

Kohus: Maksuvõlglaste nimekiri on avalik info

Maksuvõlglaste avalikustamine on jätkuvalt seaduslik, otsustas Tallinna halduskohus.

Tallinna halduskohtu reedese otsuse kohaselt on maksuvõlglaste nimekirja avaldamine maksuhalduri veebilehel kooskõlas seadustega ning vajalik äririskide hindamiseks ettevõtete majandustegevuses, seisab maksuameti pressiteates.

Likvideerimisel oleva AS-i Metsaagent kaebust Maksu- ja tolliameti tegevusele arutanud kohus leidis, et maksukorralduse seadusest tulenevalt kuuluvad andmed maksuvõlgade kohta avaliku teabe hulka ning maksuhaldur on kohustatud sellele juurdepääsu tagama kõigile.

'Isiku maksuvõla avalikustamine MTA interneti kodulehel, nende andmete avaldamise viis ning MTA praktika, mille kohaselt avaldatakse veebilehel igaühele kättesaadav maksuvõlglaste nimekiri, on kooskõlas avaliku teabe seaduse, maksukorralduse seaduse ja selle alusel vastu võetud õigusaktidega,' seisab Tallinna halduskohtu otsuses.

Kohus ei nõustunud kaebaja seisukohaga, et iga konkreetse maksuvõla avaldamise maksuvõlglaste nimekirjas peab maksuhaldur otsustama eraldi kaalutlusotsusega. Kohus leidis, et sellise otsuse tegemist kehtiv õiguslik regulatsioon ette ei näe.

Ebaõigeks luges kohus aga AS-i Metsaagent väidet selle kohta, justkui oleks maksuvõla avalikustamise näol tegemist nn 'häbiposti' panemisega. 'Maksuvõlgade avalikustamise eesmärgiks ei ole maksuvõlgniku halvustamine ega alavääristamine, vaid maksukohustuslase tehingupartneritele objektiivse informatsiooni andmine, mis võimaldab hinnata äririske majandustegevuses ja langetada sellele teabele tuginedes oma huvist lähtuvaid õigemaid otsuseid,'

seisab kohtuotsuses.

Kohus märkis, et selliste võlglade avalikustamist praktiseerivad näiteks ka krediidiasutused, kes avalikustavad regulaarselt oma maksehäiretega klientide nimekirju. Seega on maksuvõlgade avalikustamise üheks oluliseks põhjuseks kaaluka avaliku huvi olemasolu.

Kohus leidis veel, et tõendamata ja paljasõnalised on juba 2001. aastal oma tegevuse lõpetanud AS-i Matsaagent esindaja väited selle kohta, et ettevõtte maksuvõla avalikustamisega maksuvõlglaste nimekirjas on kahjustatud tema mainet ja head nime.

Kord kuus värkendatav maksuvõlglaste nimekiri on avaldatud <#MTA veebilehel=http://www.emta.ee> rubriigis 'Muu'.

Hetkel kuum