11. november 2004 kell 13:25

Rahvusvaheline Valuutafond kiidab Eesti majanduskasvu

Rahvusvaheline Valuutafond avaldas raporti Eesti kohta, kus kiidab Eesti konkurentsivõimet ja kiiret majanduskasvu.

Rahvusvaheline Valuutafond (RVF) avaldas täna oma koduleheküljel iga-aastase põhjaliku raporti Eesti majandusolukorra ja -poliitika kohta, mis valmis valuutafondi missiooni poolt suvel Eestis peetud konsultatsioonide põhjal.

Missiooni koostatud raportit arutas direktorite nõukogu 8. novembril 2004.

aastal. RVFi direktorid nõustusid põhipunktides raportis antud hinnanguga.

?Rahvusvahelise Valuutafondi hinnang Eesti majandusele on soodne, rõhutades samas senise majanduspoliitika jätkamise vajadust. Ilmselgelt tuleb riigi majanduspoliitikas silmas pidada Eesti ERM2 liikmelisust ning eelseisvat eurole üleminekut, milleks vastavalt Eesti Panga ja Vabariigi valitsuse seisukohale tuleb tehniliselt valmis olla 2006. aasta keskel. Tähtis roll majanduse tasakaalu tagamisel on riigieelarvel, mis on toeks Eesti usaldusväärsuse hoidmisel,? kommenteeris raportit Eesti Panga president Vahur Kraft.

RVF leiab, et Eesti on olnud üks kiirema majanduskasvuga EL-i

kandidaatriike: SKT inimese kohta on 1993. aastaga võrreldes peaaegu kahekordistunud ning jõudis ostujõu pariteedi alusel arvutatuna 2003. aastal ligi 45 protsendini EL-i keskmisest tasemest. Samas on jooksevkonto defitsiit alates 2002. aastast järsult halvenenud ning püsib kõrgel tasemel.Direktorid märkisid siiski, et jooksevkonto defitsiit on osaliselt seletatav ühekordsete mõjuritega ning et suur osa sellest puudujäägist on rahastatud välismaiste otseinvesteeringutega. Ka püsib Eesti konkurentsivõime välisturgudel tugevana.

Hetkel kuum