ÄP fototoimetus • 28. oktoober 2008 kell 22:00

Maanteede ehitusel makstakse tööde eest üle seitsme miljardi

Mäo möödasõidu 85,0.-91,4. km ehitus

Oktoobris alustati 2+2-sõidurajaga ja eraldusribaga I klassi 6,4 km pikkuse maanteelõigu ehitamist Mäo möödasõidul ja sellega ristuva 2,3 km pikkuse teelõigu ümberehitamist Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel.

Ehitatakse kaks eritasandilist liiklussõlme ja kaks ristet kokku nelja viaduktiga. Mäo möödasõit peab valmima septembris 2010. Tee pikkus Tallinna Tartu vahel väheneb 0,6 km võrra.

Maksumus: 475,4 mln kr.

Projekteerimis-ehitusleping sõlmiti mais firmadega AS Aspi ja EA Reng.

Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus

Käimas on ehitushange. Projekt näeb ette Kukruse-Jõhvi teelõigu, 155,9.-163,2. km ümberehitamist neljarajaliseks esimese klassi maanteeks. Teelõigule rajatakse kolm eritasandilist ristmikku, üks riste, kaks jalakäijate silda, kergliiklusteed ja kogujateed kogu lõigu ulatuses, müratõkkeseinad.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Maksumus on 630 mln kr, millest ELi toetus on 30%. Lisandub kogujateede ehituse maksumus, mida rahastatakse riigieelarvest.

Projekti kogumaksumus: 800 mln kr.

Ehitusega oli plaanis alustada oktoobris, kuid kuna riigihanked on vaidlustatud, ehituse alustamine viibib.

Tee valmib 2010. sügiseks.

Aruvalla-Kose teelõigu 26,6.-40,0. km ümberehitus

Septembris kuulutati välja riigihange Aruvalla-Kose teelõigu projekteerija ja ehitaja leidmiseks. Esimese klassi maantee nõuetele vastava neljarajalise teelõigu tööprojekti koostamine peaks algama 2009. aasta suvel. Ehitusega alustatakse sügisel 2009. Ümberehitatavale 13,05 km pikkusele teelõigule ehitatakse kaks eritasandilist liiklussõlme ja kaks ristet kokku kolme viadukti ja kahe tunneliga.

Projekti hinnanguline maksumus: 800 mln kr.

Valmib 2011. aasta suvel.

Pärnu ümbersõidu ehitus

Tehniline projekt on valmimas. Tallinna ja Lihula maantee ühendamiseks ehitatakse 1+1-rajaline uus teelõik koos ühetasapinnaliste ristmikega, kergliiklusteedega ja uue sillaga üle Sauga jõe. Ehitajate tee valmib 2+2-rajalisena koos ühetasapinnaliste ristmikega, kergliiklusteede ja jalakäijate tunnelitega.

Ehitajate tee ümberehitust ja Papiniidu silla remonti on plaanis alustada 2009. aasta suvel.

Projekti hinnanguline maksumus: 800 mln kr.

Valmib 2010. aastal.

Tallinna-Narva maantee Valgejõe-Rõmeda 50,4.-79,0. km ehitus

Valmimas on tehnilised projektid. 2009. aastal on plaanis remontida parem sõidusuund Liiapeksi ja Loobu vahel 50,4.-70,5. km. 2010.aastal remonditakse vasak sõidusuund Liiapeksi ja Loobu vahel ning alustatakse Viitna möödasõidu ehitust.

Projekti hinnanguline maksumus: 887 mln kr.

Valmib 2011. aastal.

Tallinna-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu 9,0.-17,4. km ehitus

2009. aasta sügisel on kavas alustada Väo-Maardu teelõigu ümberehitamist. I etapis ehitatakse ümber olemasolev 2+2-sõidurajaga Iru ja Maardu vaheline teelõik 3+3-sõidurajaga teelõiguks. Tehakse ka autotunnel Iru ja Loo vahelise liikluse sujuvaks kulgemiseks.

Projekti kogumaksumus: 1,4 mld krooni.

Valmib 2012. aastal.

Tallinna ringtee Väo-Jüri vahelise teelõigu ehitus

2011. aastal on kavas alustada Tallinna ringtee Väo-Jüri vahelise teelõigu ümberehitamist 2+2-sõidurajaga I klassi maanteeks.

Projekti hinnanguline maksumus: 1,8 mld krooni.

Allikas: maanteeamet

Autor: ÄP

Hetkel kuum