30. oktoober 2008 kell 22:00

SEB lubab klientidele fondi kahjud hüvitada

Viimased kolm päeva ongi hinnatud kahjude suurust, sest tõsist otsust ei saa teha ülejala.

Mis tundega vaatate silma klientidele, kelle kontodelt ühel hommikul raha lihtsalt kadus?

Kõigepealt tahan vabandada SEB nimel meie klientide ees ebamugavuse pärast seoses Likviidsusfondi ümberhindamisega. Likviidsusfondi ümberhindamine oli erakorraline sündmus ja pärast seda saime klientidelt tagasisidet, uurisime seda tõsiselt ja selle tulemusena mõistsime, et oleme mitmetel juhtudel kliendile Likviidsusfondi kirjeldanud kui riskivaba investeeringut, seda ta aga ei ole. SEB vastutab info eest, mida ta oma klientidele esitab, seetõttu me otsustasime kompenseerida kõik tekitatud kahju, mis on tekkinud fondi ümberhindlusest.

Miks otsuse tegemine nii kaua aega võttis?

Klientide tagasiside analüüsimine ning vea ulatuse hindamine - see kõik võtab aega.

Kui suurt kahju kannatab seetõttu SEB?

Rahalises mõttes me pole seda kulu veel välja arvutanud, kuid see on oluline otsus. Rahaline kahju on üks, kuid eks me oleme mitterahalist kahju ka kindlasti saanud.

Kas inimesed on asunud usalduse kaotuse tõttu panka vahetama?

Mingit trendi siin näha ei ole. Kuid kahtlemata iga negatiivne informatsioon panga kohta on halb.

Kui kaua võib usalduse taastamine aega võtta?

(Pikk vaikus.) Kindlasti me oleme teatud klientide hulgas usalduse osaliselt kaotanud. Samas on pank jätkuvalt väga tugev, nii kapitalibaasilt kui ka likviidsuselt. Usume, et suudame klientide usalduse taastada päris kiiresti.

Kas pank otsustas osalt ka avalikkuse survel klientidele fondiga seotud kahjud hüvitada?

Ühtki otsust ei tehta lihtsalt avalikkuse survel. Investeerimisvaldkonnas on omad kindlad reeglid. Kui me oleme mingi reegli vastu eksinud, antud juhul siis pole teavitanud selgelt ühe fondi riskitasemest, siis sellest tuleneb ka see kompenseerimine. See ei laiene mitte ühelegi muule juhule.

Vihased investorid süüdistavad panka, et halduritel ja nõukogu liikmetel oli huvi päästa oma preemiaid - kuidas kommenteerite?

Ma ei näe mingit seost kasumil, preemial ja sellisel tegevusel. Selline tegevus muudab kasumi pigem väiksemaks ja viib preemia pigem kaugemasse tulevikku. Vaadates majanduskeskkonda, küsiksin - mis preemia?

Kuidas Te ennast oma positsioonil praegu tunnete, on spekuleeritud, et SEB võib juhti vahetada?

Ma pole ajakirjanduses viimaseid uudised jälginud.

Kas omanikud on olukorda ka kommenteerinud?

Ei ole. Kõik tähtsad otsused oleme me teinud koostöös omanikega. Selle sammu oleks teinud pank ükskõik millisel turul, kui selline juhtum oleks aset leidnud. Kui aus olla, siis see kõik on toimunud kolme päeva jooksul, tempo on olnud päris kiire! Enamiku ajast oleme kulutanud sellele, et saada aru probleemi olemusest ja ulatusest, ja antud juhul me leidsime, et õige on tekkinud kahju kompenseerida.

Finantsinspektsioon tervitab SEB otsust kompenseerida Likviidsusfondi osakuomanikele tekitatud kahju, kuid jätkab kõnealuse juhtumi osas järelevalvemenetlust.

"Finantsinspektsiooni järelevalvemenetlus puudutab muu hulgas SEB Likviidsusfondi osakuomanikele teabe esitamist. SEB tunnistas täna, et informatsioon, mis anti SEB Likviidsusfondi investeerinud klientidele, ei vastanud SEB nõudmistele tooteinformatsiooni selguse osas, see kinnitab ka finantsinspektsiooni seni väljakujunenud arvamust," ütles eile finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Malmsteini sõnul on kahju kompenseerimise otsus osakuomanike huvides. "SEB kompenseerimisotsus võib vähendada tsiviilõiguslike vaidluste tõenäosust, kuid finantsinspektsioon viib oma järelevalvemenetluse planeeritud mahus lõpule."

Investorite liidu juhatuse liige Heldur Meerits leiab, et SEB pettis Likviidsusfondi osakuid alla hinnates investoreid.

"Midagi on Likviidsusfondi juhtimisel läinud meie riskide haldamisega väga viltu," ütles Meerits "Aktuaalsele kaamerale". Meeritsa sõnul on Likviidsusfondi varade allahindamisel jäänud selgusetuks ka, mida täpselt alla hinnati.

Avalik surve oli neil ilmselt nii suur taga, et ei jäänud enam midagi muud üle - kui ikka sellistel meestel nagu kaitseminister ja Sõrg ja Raig on kahjud. Ka investorite liit uurib juba asja - siin ei saanud nad lihtsalt jääda ükskõikseks.

Ka mina esitasin tarbijakaitsele ja finantsinspektsioonile küsimusi ning see on mõju avaldanud. Meile antigi vale infot, siiamaani on kodulehel üleval fondi kohta see info, nagu on kogu aeg olnud.

Ma ei saa enne uskuda, et ma oma raha veel kunagi näen, kui see mu kontol on. Fondist on olnud suur raha väljavool alates esmaspäevast. Nüüd tahetakse see ka hüvitada, siis peab ilmselt emapank Rootsist suure süsti tegema. Kui need, kes raha veel välja võtnud pole, peaksid hüvitise kätte saama, siis nad tõenäoliselt kraabivad pangast oma raha kähku välja.

On arusaamatu, kuidas panga audiitorid seda probleemi varem ei näinud ja on siiani aruanded kinnitanud. Mis see siis nüüd on - kokkumäng?

Autor: Kaisa Tahlfeld

Hetkel kuum