Aivar Hundimägi • 13. jaanuar 2011 kell 5:54

Muuli ja Samost said sugeda

Keskerakonda häirib Raadio 2 eetris olev ajakirjanike Anvar Samosti ja Kalle Muuli jutusaade "Olukorrast riigis". Parteilehe Kesknädal teatel on nende kriitikaga päri ka Rahvusringhäälingu nõukogu osad liikmed ja eetikanõunik.

Keskerakondlane Kadri Simson pöördus 19. detsembri saate "Olukorrast riigis" pärast ERRi eetikanõuniku Tarmu Tammerki poole ning süüdistas Samostit ja Muulit räigete solvangute tegemises Keskerakonna aadressil. Simsoni hinnangul reostab Samost oma kommentaaridega rahvusringhäälingu eetrit.

Kesknädala teatel oli Tammerk konkreetse saate osas arvamusel, et tegemist oli tõesti ajakirjaniku argumenteerimata personaalse rünnakuga, mitte aga mõtestatud kriitikaga erakonna tegevuse aadressil.

"Aga suurem probleem on see, et saatejuht deklareerib avalik-õiguslikus raadiojaamas oma selgelt negatiivset hoiakut ühe erakonna suhtes. Samal ajal on avalik-õiguslikul ringhäälingul kohustus tagada erapooletu ja tasakaalustatud lähenemine. Sellel laiemal tasandil ei näegi ma niivõrd probleemi mitte R2 saatega "Olukorrast riigis", vaid ERRi programmipoliitikaga, mis peaks tagama tasakaalustatuse," lõpetab Keskerakonna teatel ERRi eetikanõunik oma vastuse Simsonile.

Rahvusringhäälingu nõukogu keskerakondlasest liige Marika Tuus kaasas 19. detsembri saate ümber puhkenu arutellu ka teised nõukogu liikmed ning Keskerakonna parteileht toob ära osade liikmete seisukohad, mis on samuti kriitilised. Näiteks nõukogu liige Andres Jõesaar kirjutab oma tagasisides Tammerkile ja ERR juhatuse esimehele Margus Allikmaale, et Muuli-Samosti tasakaalustamiseks on ERRil vaja näiteks Allan Alaküla juhitud saatetundi, mis neid kahte "räigelt paika paneks".

Jõesaare arvates on Samost-Muuli oma otseselt solvava keelekasutusega mitmeid-mitmeid kordi hea maitse piire taotluslikult ületanud. Kogu aeg teravamaid väljendeid otsides ja "värvi" lisades muudavad nad ERRi eetri Delfi kommentaariumi sarnaseks peldikuseinaks. Kõik, mis sülg suhu toob, saab ka seinale välja sülitatud, oli Jõesaar arvamusel.

Ringhäälingunõukogu esimees Hagi Šein arvab oma kirjas, et antud juhtumil on igati õigustatud, et juhatus leiab viisi, kuidas teha Samostile ja Muulile märkus avaliku ringhäälingu hea tava põhimõtete mittejärgimise kohta. "Arvamusvabadus ja ajakirjandusvabadus ei tähenda implitsiitselt õigust solvava ja alavääristava sõnakasutuse viljelemiseks, millega antud juhul tegemist oli," vahendab Kesknädal Šeini seisukohta.

"Kui saatejuhid ERRi eetrit kasutades lähtuvad teistest normidest ja alavääristavatest lausungitest hoiduda ei suuda, peavad nad avaliku eetri kasutamisest paraku loobuma. Sellist ERRi positsiooni peavad nad selgelt teadma. Nii lihtne see ongi, ka juhul, kui tegemist on väljapaistvate ajakirjandusisiksustega, kes ju enamasti ei eksi ja kelle osalusest avalikus raadioruumis on toimetus jätkuvalt huvitatud," lõpetab Šein oma kirja.

Teda toetas ka Peeter Kreitzberg, kelle hinnangul peaks Muuli ja Samosti tegevuse suhtes olema reageering palju karmim. "Selline mõnitamine käib aastaid ja pärast nii pehmet reaktsiooni jääb kestma. Tegelikult mõnitas Samost mitte erakonda, vaid sisuliselt kõiki selle erakonna fraktsiooni liikmeid nimeliselt, sest nende nimede rittapanemine ei valmista mingit raskust. Kas pole nii, et on aja küsimus, millal selline ajakirjandusvabaduse tõlgendamine kutsub esile päitsete pähepanemise ka mõistlikule ajakirjandusvabadusele. Igal juhul on asi läinud äärmiselt nõmedaks. Intelligentsed inimesed ei võta peaaegu mitte kunagi sõna teiste IQ teemadel, kui neid selleks otseselt ei sunnita," tsiteerib Kesknädal Kreitzbergi kirja teistele ERRi nõukogu liikmetele.

Hetkel kuum