Silvia Kruusmaa • 10. veebruar 2011 kell 8:56

Ministeerium kaitseb ühtse juristieksami ideed 

Justiitsministeerium on välja pakkunud ühtse juristieksami idee, mis aitaks korrastada tänaste eksamite süsteemi ning lihtsustaks juristide liikumist erinevate erialade vahel.

Tänane Eesti Ekspress kirjutab, et tippjuriste koondavad ametiühingud on hukka mõistnud nii ühtse juristieksami plaani kui ka viisi - kiiresti ja tagaselja - , kuidas eelnõu valmis ja riigikogule anti, kriitikute arvate langetab ühtne eksam vastutusrikastesse ametitesse pääsemise lati liiga madalale ning suurendab juuraproffide sõltuvust ministrist, sest juristieksami komisjoni moodustamine jääks justiitsiministeeriumi ainupädevusse.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Martin Hirvoja sõnul vajab tänane killustatud süsteem kindlasti korrastamist, seisab justiitsministeeriumi teates.

„See ei ole mingi uudis ja rääkida kellegi salasoovist on siin täiesti kohatu – teemat on arutatud eri gruppidega ja erinevates foorumites aastaid,“ ütles Hirvoja. „Samuti on seda arutatud kõigi õiguselukutsete esindajatega, kaasa arvatud advokatuuri esimehega. Nii et idee kui selline poleks kuidagi tohtinud talle üllatusena tulla.“

Lisaks on õiguspoliitika arengusuundi tutvustatud põhjalikult kõigis riigikogu fraktsioonides, seega mingist salajasest ja käratust läbisurumusest antud juhul kindlasti rääkida ei saa, kinnitab Hirvoja.

Hirvoja lisas, et täna meedias mainimist leidnud ühtse juristieksami kontseptsioon, mida ka 2008. aasta õigusteadlaste päevadel arutati, pole praegu enam absoluutselt asjakohane. „Selle konkreetse kontseptsiooni puhul on tegemist aastatetaguse aruteluga, mis tänaseks on juba oluliselt kuju muutnud.“

Lõpetuseks rõhutas Hirvoja, et hetkel on tegemist vaid üldise ettepanekuga, mida kindlasti kõigi osapooltega edasi arendatakse. „Sel teemal tulevad kindlasti uued arutelud, kui ettepanek saavutab konkreetse sisu. Praegusel juhul midagi salajasest läbisurumisest rääkida ei ole kohe kindlasti kohane ja ministeerium on avatud kõigile ettepanekutele,“ kinnitas asekantsler.

Praegu on Eestis süsteem, kus kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notarina, aga ka kohtutäituri või pankrotihaldurina töötamiseks on vaja sooritada eraldi eksamid, mis erinevad nii sisult kui metoodikalt. Eksameid võtab vastu mitu paralleelset kutsekomisjoni, kus eri ametite pidajad on samuti üksteist dubleerides esindatud. Ameti vahetamisel tuleb uuesti sooritada kohtuniku prokuröri, advokaadi või notarieksam, lisaks tuleb sageli alustada uuesti kandidaadi- ettevalmistusteenistuse või abi tasandilt. Ühtne juristieksam ei saaks kindlasti olema lihtne, ammugi mitte allapoole nivelleeriv. Vastupidi, see oleks niivõrd keerukas, et maksimumpunkte saaksid väga vähesed.

Justiitsministeeriumi hinnangul võiks tulevaste juurapõlvkondade ametite vahelise vaba liikumise võimaldamiseks konsolideerida need eksamid ühtseks juristieksamiks ning koondada ühte ka vastavad kutsealade esindajate komisjonid või viia sisse vähemalt kutseeksamite vastastikuse tunnustamise süsteem. Mõlemal juhul on esmalt vajalik eksamite sisunõuete ja metoodika ühtlustamine.

Hetkel kuum