Katre Pilvinski • 25. veebruar 2011 kell 15:02

Eesti riik ja USA sõlmisid põlevkivikoostöö alase leppe

Reedel allkirjastasid Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja USA suursaadik Eestis Michael C. Polt kahepoolse leppe põlevkivialase koostöö jätkamiseks.

Laiapõhjaline lepe hõlmab nii teadusalast, tehnilist kui ka ärilist koostööd, hõlmates sealhulgas teadlaste ja tehniliste spetsialistide vahetusprogramme, konverentside ja seminaride korraldamist, erialast infovahetust jne, teatas ministeerium.

Parts ütles, et koostöölepe on Eesti riigi, teadlaste ja tootjate jaoks väga suur tunnustus. „USA maapõues peitub ligikaudu kaks kolmandikku maailma põlevkivivarudest ning osalemine teisel pool Atlandi ühistes projektides on Eesti jaoks suur väljakutse ja au,“ lisas ta.

Partsi sõnul pole Eestil maailmale väga palju pakkuda, kuid põlevkivitehnoloogia on kindlasti see, millega me saame ennast näidata. „Põlevkivitehnoloogia alane koostöö USA-ga on puhtal kujul kõrge lisandväärtusega teadmiste ja tehnoloogia eksport. Ja see ongi eesmärk, kuhu poole Eesti majandus peab liikuma,“ lausus ta.

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja USA energeetikaministeeriumi vahel sõlmitud leping kehtib viis aastat ja jõustus allakirjutamise hetkel. Viimati sõlmisid kaks riiki sarnase lepingu 2000. aastal.

 

Hetkel kuum