Anne Oja • 2. mai 2011 kell 12:20

Riigikogu täiskogu hakkab arutama rahanduspoliitikat

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil riigi rahanduspoliitikat, mis olulise tähtsusega riikliku küsimusena on homme vaatluse all ka Riigikogu täiskogus.

Valitsus on ette valmistanud rahanduspoliitika dokumendid „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““  ja „Stabiilsusprogramm 2011“, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu  Ministrite Nõukogu hindavad selle aasta mais-juunis. Lisaks on valminud „Riigieelarve strateegia 2012-2015“, milles esitatakse Eesti eelarve põhimõtted järgnevaks neljaks aastaks, teatas Riigikogu pressitalitus. Need dokumendid tulevadki arutusele täiskogul.

Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on selline mastaapne rahanduspoliitika arutelu Riigikogu kevadistungjärgul esmakordne. „Ma loodan, et niisugune arutelu muutub traditsiooniks, nii et me kevadel arutaksime laiemalt eelarvestrateegilisi dokumente ja sügisel vastavalt võtaksime juba konkreetselt ette Eesti järgmise aasta eelarve,“ kommenteeris Sester.       Tänasel rahanduskomisjoni istungil osalesid ka Eesti Panga asepresident Märten Ross ning rahandusministeeriumi riigi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk.

Sikk ütles, et riigi eesmärk on jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika, Märten Ross andis ülevaate majanduse olukorrast nii euroalas kui ka Eestis. Rossi sõnul tuleb Eesti eelarvestrateegia kujundamisel lähtuda 2010. aastal kokkulepitust, mis näeb ette eelarve ülejääki jõudmist 2013. aastal.

Homsel arutelul Riigikogu täiskogus peavad ettekande rahandusminister Jürgen Ligi, Eesti Panga asepresident Märten Ross ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester.

EL majanduspoliitikate koordineerimiseks välja töötatud nn Euroopa Semestri kohaselt peavad liikmesriigid siseriiklikke eelarvemenetlusi arvesse võttes esitama aprilli lõpuks oma stabiilsus- ja lähenemisprogrammid ning riiklikud EL2020 reformikavad.

Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks ja stabiilsusprogramm on jätk varasemalt esitatud konvergentsiprogrammile, mille esitavad euroalaga mitte liitunud riigid. Stabiilsusprogrammi eesmärk on väljendada valitsuse poliitikat stabiilsuse ja kasvu paktist tulenevate nõuete täitmisel. Liikmesriikide poolt esitatud programmide hindamine Euroopa Komisjoni ja EL Ministrite Nõukogu poolt toimub 2011. aasta mais-juunis.

Hetkel kuum