Silvia Kruusmaa • 7. juuni 2011 kell 9:38

Koolituste eelisvaldkonnad: tööstus, meditsiin ja heaoluteenused

Esmatähtsate valdkondadena, mille tööjõu vajadust on töötukassal erinevate koolituste pakkumisega võimalik toetada, kinnitati tööstus-, meditsiini- ja heaoluteenuste, laonduse ja veonduse ning nn roheliste töökohtade valdkonnad, teatas Töötukassa.

Mõned nende valdkondade tellimused, nt soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) paigaldaja, paneelhoonete vuugitööde spetsialisti, forwarderioperaatori, raietöölise, palkmajaehitaja, masinõmbleja, keemiaprotsesside operaatori, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori, klienditeenindaja koolitus majutamise ja toitlustamise erialadel, on juba töös. Koostöös tööandjate ja koolitusasutustega pannakse paika ja tellitakse pingi- ja masinaoperaatori baaskoolitusi ning väiketöötlemise koolitusi koos mahetöötlemise ja ettevõtlusõppega üle Eesti.

Töötukassa juhatus  kinnitas eelmise nädala lõpus tööturukoolituste eelisvaldkonnad, mida muu koolitustegevuse kõrval edaspidi järgitakse. Koolituspõhimõtted vaadati üle koostöös Arengufondi, EASi ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga.

Ühiste arutelude käigus leiti, et töötukassa peab ennekõike jätkama konkreetsete töötute ja tööandjate vajadustest tulenevate koolituste pakkumist. Lisaks pidasid osapooled tähtsaks toetada tööturukoolituste pakkumisega tööjõu ettevalmistamist võimalikele kasvusektoritele.

„Eestis tegutsevad ettevõtted on täna hästi ära kasutamas uue majandustõusu võimalusi ja samuti kogeme potentsiaalsete investorite kasvavat huvi Eestisse investeerida. Selleks on vaja tänasest teistsuguste oskustega töötajaid ja juhte. Töötukassa poolt algatatud töötajate tulevikuvajadusi arendav projekt on seetõttu olulise tähtsusega ja lisab täiendavad võimalused Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks,“ märkis EASi juhatuse esimees Ülari Alamets.

“Töötuid tööle aitavate koolitusprogrammide väljatöötamise juures on esmatähtis tõhus ning paindlik koostöö tööandjate, koolide ja erialaliitude vahel ja oskus näha asju pikemas perspektiivis,” ütles Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. “Koostöös Eesti Maalrite Liiduga on meil lähiajal plaanis koolitada üle 400 fassaadisoojustuse kvalifikatsiooniga spetsialisti,“ lisas Paavel.

Tellitavate koolituste mahud, tulemused ja prioriteedid vaadatakse üle kaks korda aastas.

Hetkel kuum