Mõnus elu prügifirmas

Hannes Sarv 03. juuli 2014, 13:56

Ettevõtte ärijuht teeb suvepäevadel pilte ja kasseerib firmalt selle eest tasu, personalijuht osutab värbamisteenust oma ettevõtte kaudu, teine töötaja saab tasu oma firma kaudu arvet esitades. See kõik on võimalik Eesti suurimas prügifirmas Ragn-Sells.

See kõik on mäng piiri peal nii maksustamise kui eetiliste tõekspidamiste mõttes. Ja seda kõike tehakse Eesti suurimas prügifirmas Ragn-Sells. Vähemalt nii väidavad mõned endised ja praegused töötajad, kes rääkisid kohtus ettevõtte siseelust ning firma erinevate juhtivtöötajate kasulikust majandamisest.

Kohtuvaidlus ise puudutab ühe töötaja, Kalle Grentsi lahkumist konkurendi juurde. Ragn-Sells nõuab töötajalt kahjutasu, kuna väidetavalt võttis Grents kaasa nii kliente kui ostis hiljem üle teisi ettevõtte töötajaid oma uude töökohta, konkurendi AS Eesti Keskkonnateenused juurde. Ragn-Sells nõuab selle eest kahjutasuna 22 970 eurot. 30. mail tegi Pärnu maakohus otsuse, kus leidis, et Grents on tõepoolest ärisaladuse hoidmise kohustust ja konkurentsikeeldu rikkunud. Grents vaidlustas otsuste Tartu ringkonnakohtus.

Artikkel tugineb tänavu märtsis asjas toimunud kohtuistungi materjalidele, kus Grents jt Ragn-Sellsi endised ja praegused töötajad tõid päevavalgele noppeid ettevõtte varjatud siseelu kohta.

Osalised:

Kalle Grents, endine ASi Ragn-Sells pakendi- ja paberjäätmete teenusejuht. Ragn-Sells süüdistab teda mh ka konkurentsikeelu rikkumises ajal, mil Grents veel seal töötas, kuna mees osutas töö kõrvalt teenuseid talle kuuluva OÜ Feldino kaudu. Lahkus Ragn-Sells ASist 2012. aasta lõpus. Nüüd töötab konkurendi ASi Eesti Keskkonnateenused regioonijuhatajana.

Agu Remmelg, ASi Ragn-Sells juhatuse liige, ärijuht. Hobifotograaf. Juhtimiskoolitaja OÜs Invicta.

Tiit Kõima, ASi Ragn-Sells pikaaegne töötaja, ärikonsultant ja kliendihaldur. Osutab ettevõttele teenust OÜ Joke kaudu.

Rein Sajale, ASi Eesti Keskkonnateenused müügiesindaja, endine ASi Ragn-Sells ärikliendi konsultant. Lahkus Ragn-Sells ASist 2013. aastal.

Risto Sardis, ASi Eesti Keskkonnateenused protsessijuht, endine ASi Ragn-Sells logistikajuht. Lahkus Ragn-Sells ASist 2013. aastal.

Tauno Laasnurm, ASi Eesti Keskkonnateenused põhja regiooni müügiesindaja, endine ASi Ragn-Sells müügiosakonna töötaja. Lahkus Ragn-Sells ASist 2013. aastal.

Kaire Soovik, Ragn-Sells ASi personalijuht. Osutab väidetavalt Ragn-Sells ASile töötajate värbamise teenust oma firma OÜ Dualteam kaudu.

Vladislava Grünthal, ASi Ragn-Sells klienditeenindusjuht, tegi väidetavalt Ragn-Sells töötajate koolitusi OÜ Edison kaudu, kus on partneriks.

Järgnevad väljavõtted kohtuistungi protokollist.

Juht pildistab ja koolitab

Grents: See oli üleüldine tava Ragn-Sells ASis, et erinevate ettevõtete kaudu tegid erinevad inimesed tööd Ragn-Sellsi jaoks. A. Remmelg fotografeeris firma suvepäevadel, klienditeenuste juht koolitas samu klienditeenindajaid oma ettevõtte kaudu. A. Remmelg esitas minu teada arveid Ragn-Sells ASile fotografeerimise eest.

Laasnurm: A. Remmelg fotografeeris Ragn-Sellsi suvepäevi ja ka kõikvõimalikke teisi üritusi.

Sardis: A. Remmelgat olen näinud fotografeerimas erinevatel Ragn-Sellsi ürtitustel ja ta esitas ka selle eest arveid. Olen selliseid arveid ise näinud. Mul oli Ragn-Sells ASis ligipääs arvetele ja korra sattusin nendele arvetele peale.

Remmelg: Ragn-Sells ASis on kahte tüüpi kokkutuleku üritusi: suvepäevad ja aasta avalöök. Jah, ma olen fotografeerinud mõnedel ühisüritustel. Osade suvepäevade fotografeerimise eest sain tasu, mis oli kokku lepitud. Enamus tehtud pildid ei ole kuulunud tasustamisele. Fotografeerimine ei ole konkureeriv tegevus.

Grents: Peale selle tegi A. Remmelg juhtimiskoolitusi Invictas.

Remmelg: Ragn-Sells AS üks põhiväärtusi on areneda, st areneb ettevõte ja arenevad töötajad. Seetõttu oli juhtidel ja spetsialistide kohustus koolitada oma kolleege ja alluvaid. Juhtide arengu seisukohalt kasutasime võimalusi soodustada juhtide enesearengut läbi koolitamise väljaspool ettevõtet.

Personalijuht osutab firma kaudu teenust

Sardis: Ragn-Sells ASis oli päris paljudel isikutel omad ettevõtted, millega nad tegid teenust Ragn-Sells ASile. Kaire Soovik otsis personali läbi enda personaliotsingu firma. K. Sooviku äri nimi oli Dualteam. Dualteami osas on arvata, et see firma esitas arveid Ragn-Sells ASile, aga ma ei ole ühtegi arvet ise näinud. Mina arvan, et Dualteami personaliotsingu teenust Ragn-Sells tasuta ei kasutanud.

Soovik: Muu kõrvaltegevus pidi olema juhiga läbi räägitud ja luba selleks saadud. 2012. aasta maist alates kehtis reegel, et otsese juhiga tegevuste konsulteerimine oli hästi oluline, et juht otsustaks, kas selline tegevus on lubatud või mitte. Minu otsene juht oli teadlik, et ma olen Dualteami liige. Aktiivset tegevust sellel firmal muus osas, kui koolituste korraldamine personalijuhtimise osas, ei olnud.

Tõendina on esitatud kuulutus Dualteami Facebooki lehel, kus värvatakse töötajat ASi Ragn-Sells.

Soovik: See kuulutus on pandud Dualteami Facebooki kontole üles. See on Ragn-Sells ASi tööpakkumine ja ühendust tuleks võtta minuga. See kuulutus sai pandud üles, et värbamisel suuremat kõlapinda saada. See kuulutus pandi vabatahtlikult üles, teenust osutamata. Ragn-Sells ASil ei ole Facebooki lehte. Minul endal on Facebookis konto, kuid Dualteami Facebooki lehelt sain tellida tasuta kuulutusi. Panin Ragn-Sellsi kuulutuse üles ka isikliku konto alt. Dualteam ei ole selle kuulutuse eest tasu saanud.

Teenindusjuht koolitab oma firma kaudu töötajaid

Sardis: V. Grünthal oli ameti järgi Põhja regiooni klienditeeninduse ja logistika juht. Oma positsiooni tõttu ettevõttes oleks pidanud ta juhina osutama koolitusteenust, mitte seda tegema oma ettevõtte alt ja teenuse eest arve esitama. Oma ametipositsiooni tõttu pidi V. Grünthal kindlasti oma alluvaid koolitama, kuna see kuulub tema ameti juurde, mitte nii, et koolituse eest arve ettevõttele esitada. V. Grünthali arveid ei ole ma ise näinud, kuid ma olen näinud arvetesüsteemis selle firma nime, mille kaudu ta koolitusi tegi. Firma nimi hetkel ei meenu. Olen veendunud, et V. Grünthalil oli osalus selles koolitusfirmas.

Soovik: Ma tean ettevõtet Edison, see on koolitus- ja konsultatsioonifirma. Tean, et Vladislava Grünthal on selle firmaga seotud.

Sajale: OÜ Edison viis läbi suuremahulise Ragn-Sellsi müügitöötajatega koolituse. See koolitus kestis mitmeid kuid. See hõlmas koolituspäevi, kus toimusid intensiivsed koosolekud. Lisaks toimusid ühisvisiidid klientide juurde ja tagasiside, kus anti üritustele tagasisidet. Ma ei tea, kas OÜ Edison tegi seda tööd tasuta.

Remmelg: 2012. aastal oli Vladislava Grünthal klienditeenindusjuht. Tema tööülesanne oli Põhja regiooni klienditeenindusmeeskonna juhtimine, pluss üle-eestilise klienditeenindusprotsessi juhtimine ja arendamine. See oli V. Grünthali tööülesanne, mitte teenus.

Soovik: Tean, et V. Grünthal esines lektorina ja tegi teatud osas konsultatsioone. See oli kõigile teada. Vladislava Grünthal tegi koolitusi. Ta tegi avalikke koolitusi ja tellitud koolitusi. Ragn-Sells ASis ta tasulisi koolitusi ei ole teinud. Ta on töötajaid koolitanud nii, nagu kõik meie ettevõtte juhid. Ta on teinud sisekoolitust ja tasu selle eest on palga sees.

Autokompensatsioon firma kaudu

Sajale: Auto kompensatsioon Ragn-Sells ASis oli korraldatud nii, et töötaja pidi leidma ettevõtte või siis hakkama FIEks, kes sai esitada arve auto kasutamise eest Ragn-Sells ASile. Minu puhul oli asi lahendatud nii, et mina rentisin läbi oma sõbra firma autot ja need arved esitas Tehase OÜ Ragn-Sells ASile. 2013. aasta alguses ütles Ragn-Sells AS, et nemad ei ole nõus, et ma jätkan sama autoga, kuna sellel autol sai seitse aastat täis. See oli väga hea ja korralik auto. Mind survestati, et ma olen kohustatud vahetama auto uuema vastu. Mul ei olnud huvi asutada osaühingut ega registreerida end FIEks, et esitada Ragn-Sells ASile arveid auto kasutamise eest, siis ma leidsin võimaluse läbi automüügifirma rentida auto. See oli Ragn-Sells ASi poolne nõue, et saada autokompensatsiooni, et tuleb asutada firma või rentida auto. See oli üldine korraldus Ragn-Sells ASis kõigile, kellele oli mõeldud auto kasutamise võimalus töösõitudeks. Minu teda kõik kasutasid seda võimalust.

Sardis: Mina olin FIE, läbi mille rentisin oma sõiduautot Ragn-Sells ASile ehk läbi selle kompenseeriti töösõite, mida tegin oma isikliku autoga. FIEks registreerisin ennast, kui Ragn-Sells ASi tööle asusin. See oli Ragn-Sells ASi nõue, et tuleb ennast FIEks vormistada ja läbi selle hakkab toimuma ametisõitude kompenseerimine. Minu ja Ragn-Sells ASi vahel oli tööleping ja lisaks sõitude kompenseerimiseks FIE leping Ragn-Sells ASiga. Oli kaks lepingut.

Remmelg: Ragn-Sells ASis on süsteem töötajate isiklike autode kasutamiseks töösõitudeks ja sellisel juhul Ragn-Sells AS maksab töötajale töösõitudega seotud kulud kinni. Tasustamisele võis kuuluda isikliku auto rentimine ettevõttele töösõitude otstarbeks.

Konsultant töötab arve alusel

Grents: Joke OÜ osutas müügiteenuseid Ragn-Sellsile. Tiit Kõima oli OÜ Joke taga tegelikult.

Kõima: Olen konsultandina Ragn-Sells ASis tööl. Minu ettevõttel on sõlmitud leping Ragn-Sells ASiga. Minu firma nimi on OÜ Joke. Palka saan mina OÜ-lt Joke. Meil on lepingud. OÜ Joke hallata on territoorium, kus on büroo- ja tootmishooned ja need on kaetud lepingutega. Firmad maksavad mulle tasu. Ragn-Sells AS, Listing OÜ ja siis on veel teisi firmasid. Tootjavastutusorganisatsioon on ka minu all. K. Grents ei tea, kui palju mina raha teenin. Kindlasti ta ei tea seda. Ragn-Sells AS mulle otse palka ei maksa. Mina olen töötingimustega Ragn-Sells ASis väga rahul.

Remmelg: Ma arvan, et OÜ Joke osutab müügiteostamise teenuseid. Sellele küsimusele vastamiseks peaks infot andmebaasist kontrollima. Lepingutest peab uurima, kellega on OÜ Joke seotud. T. Kõimaga peaks olema Ragn-Sells ASil töövõtuleping või koostööleping.

Endine töötaja meenutab veel

Sajale: Mina töötasin Lõuna regiooni kontoris ja ma pean tunnistama, et ma ei puutunud Tallinna kontoriga kokku. Tallina kontorit koristas koristusfirma, mis oli seotud Ragn-Sellsi juhiabiga. Nimi ei tule meelde momendil. Kui ma alguses Ragn-Sells ASi tulin, siis oli selline korraldus. Hiljem juhiabi vahetus. Sellest on omavahel juttu olnud.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    08. July 2014, 13:27
    Otsi:

    Ava täpsem otsing