Äripäev • 26. juuli 2018 kell 6:23

Eestis hoogustus maavarade kaevandamine

Estonia kaevandus  Foto: Veiko Tõkman

Maa-ameti mulluse maavarade bilansi järgi kaevandatakse meil jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Põlevkivi ja ehitusmaavarasid kaevandati mullu pisut rohkem kui varasemal viiel aastal keskmiselt.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel 917 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube oli 682, vahendas maa-amet.

Kõige enam kaevandati põlevkivi (ligikaudu 15,6 miljonit tonni, ilma kadusid arvestamata), liiva ja kruusa (kokku ligikaudu 6,3 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku ligikaudu 3,3 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligikaudu 0,7 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi, järve- ja meremuda.

Võrreldes eelnenud viie aasta keskmiste kogustega kasvas põlevkivi (8%), tsemendilubjakivi (5%), tehnoloogilise lubjakivi (36%), ehituslubjakivi (19%), tehnoloogilise dolokivi (15%), ehitusdolokivi (44%), täitedolokivi (79%), ehituskruusa (3%), tehnoloogilise liiva (9%), täiteliiva (60%), ehitusliiva (14%), meremuda (15%) ja raviotstarbelise järvemuda (187%) kaevandamine.

Sama perioodiga võrreldes vähenes mullu viimistlusdolokivi (42%), tsemendisavi (27%), keraamilise savi (37%), täitekruusa (36%) ja turba (8%) kaevandamine.

Peamiselt aianduses kasutusel oleva vähelagunenud turba kaevandatud kogus oli keskmisel tasemel, kuid peamiselt küttematerjalina kasutatavat hästilagunenud turvast kaevandati varasemast vähem.

Hetkel kuum