Katre Pilvinski • 20. mai 2010 kell 13:43

KPMG: Eesti on kaotanud välisinvestorite silmis eeliseid

Kuigi Eesti eelised investeerimiskohana teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ees on mõnevõrra vähenenud, usuva ettevõtjad välisinvesteeringute sissevoolu jätkumisse, märkis KPMG Baltics ASi juhatuse esimees Andris Jegers.

"Natuke üle kolmandiku vastajatest arvas, et Eesti on kaotanud välisinvestorite silmis mitmeid eeliseid. Maksud pole enam väga madalad võrreldes meie naaberriikidega," rääkis ta.

Ligi pooled vastanutest ehk suurim grupp pidas Eestit välisinvesteeringute sihtriigina samasuguseks nagu teisi Kesk- ja Ida-Euroopa riike.

"Eesti väiksus seab samuti omad piirid. Näiteks Hiina ostab praegu ettevõtteid üle, kuid Eesti on Hiina jaoks ikkagi liiga väike," ütles KPMG Balticsi juhatuse liige Andres Root. "Oleme Skandinaavia huviorbiidis, Soomest ja Rootsist vaadatakse kõige rohkem Eesti suunas," lisas ta.

"Vaatamata Eesti kui investeerimispaiga atraktiivsuse suhtelisele vähenemisele arvab ligi 60 protsenti vastanutest, et lähema aasta jooksul suurendavad välisinvestorid kapitalimahutusi Eestisse. Päris suur osa ehk 36% usub sama taseme säilimist," sõnas Jegers.

Root ütles, et Baltikumi üldiselt kardetakse, kuid tänu eurole meie positsioon paraneb.

"Ettevõtjad suhtuvad eurosse väga hästi. Nende toetus eurole on olnud tavapäraselt keskmisest kõrgem ning ka tulemustest nähtub, et ligi 83% näeb euros kasusid," sõnas Jegers.

Ta lisas, et enamus vastanutest ehk 98% oli veendunud euro käibeletulekust 1. jaanuaril 2011. "Uuringule vastati enne kui Euroopa Komisjon eurole rohelise tule andis," ütles Jegers.

Hetkel kuum