Ave Lepik • 26. veebruar 2014 kell 8:58

Kriminaalset vara saab peagi ka tagaselja konfiskeerida

Euroopa Parlament kiitis eile heaks eeskirja, mille alusel on riiklikel ametivõimudel lihtsam külmutada ja konfiskeerida kriminaalset vara kogu Euroopa Liidus.

Praegu arestitakse alla ühe protsendi tulust, mis on teenitud narkokaubanduse, võltsimise, inimkaubanduse ja käsirelvade smugeldamise teel. "Meie prioriteet peab olema raha teistesse riikidesse liikumise jälgimine ja kurjategijate kasumite konfiskeerimine. Ainult nii saame loota, et tõsiste kuritegude hulk väheneb," vahendas EP pressiteade parlamendi raportööri Monica Luisa Macoveid.

Vara konfiskeerimine. Uue korra järgi peavad liikmesriigid võimaldama kriminaalsete varade konfiskeerimist pärast lõplikku süüdimõistvat otsust. Samuti saavad ametivõimud õiguse konfiskeerida vara tagaselja juhul, kui süüdistatav isik on haige või hoiab menetlusest kõrvale.

Laiendatud konfiskeerimine. Uued eeskirjad lubavad liikmesriikidel konfiskeerida vara, mis on saadud muu hulgas küberkuritegevuse või lastepornoga tegelemise eest. Samasse kategooriasse kuuluvad osalemine kuritegelikus ühenduses, aktiivne ja passiivne korruptsioon erasektoris ning aktiivne ja passiivne korruptsioon, millega on seotud ELi institutsioonide ametnikud või liikmesriigid.

Sissenõudmine kolmandatelt isikutelt. Varade konfiskeerimine kolmandatelt isikutelt on lubatud, kui see osapool oli teadlik või oleks pidanud teadma, et vara üleandmise eesmärgiks on konfiskeerimise vältimine. Vara sissenõudmine peab põhinema konkreetsetel faktidel. Üheks täiendavaks tingimuseks on eeldus, et vara on kolmandatele isikutele üle antud tasuta või turuväärtusest oluliselt soodsamalt.

Sotsiaalne taaskasutus. Liikmesriigid peaksid kaaluma võimalusi kasutada konfiskeeritud varasid avalikkuse huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel, seisab õigusloomes.

ELi Nõukogu peaks kokkuleppele andma ametliku heakskiidu lähinädalail. Liikmesriikidel on aega 30 kuud, et direktiiviga kehtestatu oma seadusandlusesse kohaldada.

Hetkel kuum