Anne Oja • 26. juuni 2011 kell 9:45

Eesti maksuamet puistas Atria lihatööstust

2010. aastal alustas maksuamet Atria Eesti ASis revisjoni, et kontrollida käibelt ning palgalt arvestatud maksude õigsust, seisab ettevõtte majandusaruandes.

Maksurevisjonist räägib Atria majandusaruande lisas, kus kirjas tingimuslikud kohustused ja varad. Seal on välja toodud, et maksurevisjoniga võivad kaasneda kohustused, mis koosnevad täiendavast maksusummast, intressidest ja trahvist.

Maksuamet kontrollis 2008. aasta maksuarvestust ja lõpetas revisjoni 2011. aasta juunis. Kontrolli käigus ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid ega vigu maksude deklareerimisel.

"Ettevõtte juhatuse hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma," lisab aruanne.

Atria Eesti ASi majandusaruandele ei ole lisatud audiitori järeldusotsust. Lisades kirjutab juhatus ettevõtte majandustegevuse jätkuvusest järgmist: "Seisuga 31. detsember 2010 ületasid ettevõtet lühiajalised kohustused käibevara 43 294 000 krooni võrra. Ettevõtte raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital etetvõtte majandusraskusi 2011. aastal, kuna vastavalt rahavoogude prognoosile suudab etetvõte katat kõik lühiajalised kohustused."

Seejuures on märgitud, et lühiajalisi kohustusi kustutatakse piima- ja nuumveiste kasvatusega tegelenud Puidukaubandus OÜ ja Ahja tehase müügist laekunud rahast. Mõlemad tootmisüksused müüdi tänavu.

Aruande lehed on allkirjastanud Atria Eesti ASi juhatuse liige Anrijs Aumalis.

Hetkel kuum