6 aprill 2018

Otsetee vene keelt kõnelevate klientideni

Foto: BMA Estonia

Eesti elanikkonnast on vene keelt kõnelevaid inimesi umbes kolmandik, neist suurem osa on koondunud pealinna – tegemist on arvestatava klientuuriga igale ettevõttele.

PBK (Pervõi Baltiiski Kanal) jõuab nädalas 367 000, Ren TV 287 000 ja NTV Mir 279 000 inimeseni. Allikas: Kantar Emor

Olenemata oma eesti keele tasemest eelistavad vene keeletaustaga inimesed ikkagi oma emakeelseid uudiseid ja meelelahutust, mille tarbimiseks pakuvad meedia­kanalite rohkus ja moodsad tehnilised lahendused täna avaraid võimalusi.

Venekeelse meedia võimalustest räägib BMA Estonia esindaja Margus Merima.

Kuidas venekeelse sihtrühmani jõuda?

Kõige ratsionaalsem on sihtrühma püüda sealt, kus ta olemas on, ehk siis nende kanalite kaudu, mida sihtrühm tarbib. Konkurentsitult kõige paremat katvust venekeelses sihtrühmas pakub BMA meediakontsern.

Mis on BMA?

BMA ehk Baltic Media Alliance on meediakontsern, mis on keskendunud just vene sihtrühmale. Eestis on meie portfellis kokku 15 telekanalit, neist 3 on kohaliku venekeelse reklaamituru liidrid – PBK (Pervõi Baltiiski Kanal), Ren TV ja NTV Mir. Lisaks sellele suurim venekeelne nädalaleht MK-Estonia, selle veebiversioon ning käesoleval aastal tegevust alustanud interneti-televisiooni platvorm TV DOM.

BMA tegutseb kõigis kolmes Balti riigis juba ligi 20 aastat ning on võimeline pakkuma ettevõtetele efektiivset venekeelset sihtrühma katvat reklaamikanalite paketti – populaarsed telekanalid, innovaatilised internetiväljundid ja traditsiooniline trükimeedia.

PBK (Pervõi Baltiiski Kanal) jõuab nädalas 367 000, Ren TV 287 000 ja NTV Mir 279 000 inimeseni; MK-Estonia iganädalane lugejate arv on 35 000, allikas: Kantar Emor. See kõik kokku on domineeriv osa kohalikust venekeelsest elanikkonnast.

Mille poolest erinevad Pervõi Baltiiski Kanal ja Pervõi Kanal?

Pervõi Kanal on Venemaa telekanal. Pervõi Baltiiski Kanal on kohalik telekanal, mis osaliselt kasutab Pervõi Kanali saateid ja samas lisab juurde kohaliku sisu.

PBK-l on oma versioon nii Eesti, Läti kui ka Leedu turu jaoks, igas riigis toodetakse kohalikke uudiste- ja arutelusaateid, meelelahutust, jne.Inimesed, olenemata rahvusest, valivad ikka need saated, mis sisult atraktiivseimad ja teostuselt professionaalseimad. Eestis paraku pole ega saa kunagi olema selliseid võimalusi, et teha täismahus kõrgel tasemel venekeelset televisiooni. Sellepärast kasutamegi suures mahus Pervõi Kanalilt ostetud sisu. Aga 70–80% PBK programmist on meelelahutus – seega jutud “Venemaa mõjust” on rohkem reklaamiturul tegutsevate konkurentide poolt üles puhutud teema.

Pigem võiks rääkida PBK sotsiaalsest rollist ja heategevusprojektidest:Näiteks sotsiaalse teleprojekti “Meile meeldib elada Eestis” (2012–2016) fookuses olid Eestis elavad vene keelt kõnelevad inimesed, kes rääkisid väärtustest, mida nad hindavad. Eesti ühiskonna tugevust ja väärtusi oskavad hinnata erinevatest rahvustest inimesed, kes siin elavad. Seda projekti toetasid mitmed Eesti suurettevõtted, kes saavad aru kogu elanikkonna kaasamise tähtsusest. Oleme kõik Eesti elanikud ja meil on paljuski ühised rõõmud ja mured.

PBK hommikuprogrammi uudisteankur Vadim Malõškin osales Toidupanga heategevusürituses, mille eesmärk on koguda vajalikke toiduaineid ja esmatarbekaupu vähemkindlustatud peredele Eestis. Traditsiooniline on ka sügiseti toimuv heategevusprojekt “PBKga kinno!”, mis on suunatud lastekodulastele ja vähem kindlustatud perede lastele, jne.Sarnaste projektidega jätkame kindlasti ka käesoleval aastal.

BMA EstoniaBMA Estonia müügidirektor Ethel Reier, tel 654 1640,e-post ethel@1bma.ee,et.1bma.lv

Miks on PBKst viimasel ajal Eestis palju juttu tehtud?

PBK suhtleb kohaliku televaatajaga ja siinse venekeelse kogukonnaga kõige enam. BMA meediakanalite reaalne kohalolek Eesti turul ongi see, mis ühtedele väga meeldib ja teistele kohe üldse ei meeldi. Vähe on vist neid, keda meie tegevus ükskõikseks jätab.

Milliseid uusi võimalusi pakub BMA ettevõtetele Eestis?

Elame ajastul, mil traditsioonilise televisiooni sisu muutub tarbijatele kättesaadavaks üha rohkemate seadmete vahendusel ning see mõjutab kogu meediat.

BMA on liikunud kaasa oma tarbija vajaduste muutumisega ja arendanud kaasaegseid kommunikatsioonikanaleid. Nüüd oleme valmis tutvustama oma uut projekti TV DOM.

On sümboolne, et oma 100. sünnipäeva aastal on Eesti üks paremini arenenud internetikasutusega riike Euroopas – internetikaubandus ja võrgu kaudu kasutatavad lahendused kodumajapidamises on vägagi levinud, samas internetist meedia tarbimise tase on Eestis aga mõnevõrra väiksem kui kasvõi näiteks Lätis.

TV DOM on kiiresti arenev internet-TV platvorm, millega oleme publiku ette astunud nii Lätis, Leedus kui ka nüüd Eestis. TV DOM pakub üle 60 televisioonikanali üle kogu maailma, koos saadete järelvaatamisvõimalusega, samuti ulatuslikku videomaterjali kataloogi rikkalikus valikus – muusika, gastronoomia, erinevad näpunäited, karikatuurid, reisitemaatika, uudised, kommentaarid. Ka PBK Eesti ja Läti kohalike uudiste arhiiv kogutakse samuti TV DOMi kataloogi.

Mille poolest on TV DOM ainulaadne?

TV DOM ei ole Eestis ainulaadne projekt, kuid on ainus vene sihtrühmale suunatud professionaalne meelelahutuslik terviklahendus. Ja ainuke kõigis kolmes Balti riigis leviv interneti-TV platvorm, mis peagi muutub kättesaadavaks üle kogu Euroopa.

TV DOM pakub kõige ulatuslikumat kanalite ja kataloogide valikut siinsel turul.

TV DOM on kasutatav kõigi nutiseadmetega. Kus iganes on mobiililevi või internetiühendus, seal on olemas ka televisioon, TV DOM. Väga mugav ja atraktiivne lahendus tänapäeva inimesele. TV DOM pakub nii tasuta versiooni kui ka tasulist (sümboolse tasuga) laiendatud versiooni.

TV DOM ei kogu liitujate isikuandmeid, kõik ülekanded tehakse pankade autoriseeritud keskuste kaudu ja täiesti diskreetselt.

TV DOM on ainuke portaal, mis kasutab vaid legaalset sisu. BMA on aktiivselt tegutsenud legaalse audiovisuaalse sisu kasutamise nimel Baltikumis. Eelmisel aastal kutsus BMA Lätis kokku peamised telekanalid ja võrguoperaatorid ning loodi ühendus “Piraatlusevastane”. Koostöös õigusorganitega võideldakse illegaalse sisu sissetungi vastu internetis.

Mida konkreetselt pakute oma ärikliendile?

BMA on võimeline pakkuma terviklikku reklaamilahendust vene sihtrühmani jõudmiseks nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.Eestis pakume tugevat televisioonipaketti (PBK + Ren TV + NTV Mir), traditsioonilist trükireklaami nädalalehes MK-Estonia ja uue võimalusena reklaamklippide paigutamist portaali TV DOM tasuta versioonis. Igal juhul leiame koos kliendiga selle õige viisi, kuidas viia tema sõnum meie vaataja ja lugejani.

Hetkel kuum