25 veebruar 1999

Vare: otsus on juriidiliselt ebapädev

«Otsus on sisult kahtlane ja juriidiliselt ebapädev,» ütles Vare, kommenteerides riigikogu viimasel tööpäeval tehtud otsust delegeerida Eesti Raudtee erastamise korraldamine erastamisagentuurile.

Otsuses on Vare sõnul mitu ideoloogilist põrkumist. Riigikogu ilmutas sellega poliitilist tahet, mis ministri sõnul oli mõjutatud huvitatud turuosaliste soovidest.

Otsuse kallutatust näitab Vare sõnul peale selle ebapädevuse ka asjaolu, et ministrit ei kutsutud Eesti Raudtee erastamisega seotut tutvustama riigikogu täiskogu ega komisjoni ette.

Kui eile vastu võetud otsuse esimene punkt -- viia Eesti Raudtee erastamine läbi erastamisseaduse alusel -- on Vare sõnul ideoloogilises vastuolus, siis teine punkt, mis käsitleb konkurentsiseaduse tarvitamist, on sisult õigustühine.

«Aga ega riigikogu ei peagi jälgima, kas tema otsused ka põhiseadusega kooskõlas on,» oli Vare irooniline, nimetades otsust «poliitiliseks show'ks ja ministrile koha kättenäitamiseks».

Vare kinnitusel võimaldab Eesti Raudtee kaubavedude erastamise praegune skeem, kus valitsus on eelnevalt määranud kontsessiooni tingimused, jätkuvat riigi kontrolli raudtee kui olulise infrastruktuuri objekti üle.

Eesti Raudtee erastamine erastamisseaduse järgi ei muuda müüki avalikumaks, vaid tekitab olukorra, kus raudtee müüakse kogu täiega maha, rääkis Vare.

Kehtiva müügiskeemi järgi on Eesti Raudtee riigi oma ja jääb selleks, märkis Vare.

Eesti Raudtee erastamisel pole eemärgiks vara müük, vaid investeeringute saamine. Kui müüa raudtee erastamisseaduse järgi, jääb selle varast Vare hinnangul mõne aja pärast alles ahervare.

Riigieelarve raudtee arenguks vajalikke investeeringuid välja ei kannata, tõdes Vare, kelle sõnul erastamise korralduse muutmine tähendaks just koormust riigieelarvele.

Raudtee vajab ainuüksi lähiaastail investeeringuid ligi 6 miljardi krooni ulatuses.

Vare avaldas arvamust, et olenemata riigikogu otsusest ei pea valitsus oma edasises tegevuses seniseid plaane muutma ja valmistab uuele valitsusele ja riigikogule ette raudtee kaubavedude erastamiskonkursi tingimused, et uus riigikogu saaks langetada uue poliitilise otsuse.

Autor: BNS

Hetkel kuum